top of page

Meet The Team

E tau nei ki runga i a tātou katoa te wairua aroha

Kia ngākaunui tātou ki te hāpai i ā tātou mahi kia puawai tātou katoa.

Whakakahangia tātou kia mahitahi kia manaaki, kia tiaki i ngā tamariki, i ngā rangatahi, i ngā hapori hoki. Mauri ora!

Settle upon us all a loving spirit

To enable us to be dedicated to our work so that all may grow and blossom.

Strengthen us to work together to nurture and look after the children the youth and also our communities.

A vibrant life force!

bottom of page